Liceu

Pe 29.01.2017, în sala de sport a Liceului Teoretic „Eugen Coşeriu” a avut loc ” Cupa Primarului la Tenis de masă”. Cîştigătorii au fost premiaţi cu diplome şi trofee, participanţii au susţinut că s-au simţit foarte bine şi doresc să participe şi la anul viitor.

 

 

La data de 31.10.2016 s-a realizat construcția si amenajarea unui scuar pentru odihnă în curtea liceului si reconstruirea puntii ce uneste locuitorii din mahalaua nr.4 cu centrul satului, de care vor putea beneficia atât elevii din Liceul Teoretic”Eugen Coșeriu” cât si toți doritorii din comunitate. Au participat Membrii grupului de inițiativă, membrii CLE ,elevii claselor XI-XII si lucrătorii tehnici ai liceului.

 

 

In data de 29.11.2016 a fost finalizată o altă activitate din cadrul proiectului”Doar prin implicare si participare putem făuri un viitor mai bun!” ,elevii claselor XII împreună cu cetățeni din sat si lucrătorii tehnici ai liceului au construit si au instalat 13 bănci in curtea interioara a liceului.

 

In data de 07.11.2016 a avut loc o alta activitate din cadrul proiectului”Doar prin implicare si participare putem fauri un viitor mai bun”, vopsirea a 68 anvelope decorative din curtea liceului care flancheaza terenul sportiv.A mai avut loc, deasemenea si pregatirea terenului pentru straturile de flori,a fost sapat,afanat si curatat de iarba.In cadrul acestei activitati au fost implicati Membrii grupului de intiativa,membrii CLE,elevii din clasele XI-XII dar si lucratorii tehnici liceului

 

La data de 24.10.2016 în incinta Liceului Teoretic .”E. Coșeriu”, s. Mihăileni, r. Rîșcani a avut loc lansarea proiectului ”Doar prin implicare și participare putem făuri un viitor mai bun” implimentat de Consiliul Local al Elevilor din L.T.”E. Coșeriu” cu susținerea financiară a Fondului pentru Tineri Rîșcani. În cadrul acestui eveniment au participat majoritatea elevilor din clasele liceale împreună cu profesorii și părinții lor. Membrii Grupului de inițiativă au făcut o prezentare amplă a proiectului . Directorul instituției Dn-l Lilian Șonțu și Primarul localității Dn-l Valerian Cecan au salutat inițiativa tinerilor de a contribui la dezvoltarea instituției de învățămînt și a localității în ansamblu și în special de a crea condiții bune pentru petrecerea timpului liber pentru tinerii din localitate.
Reprezentanții Fondului pentru Tineri Rîșcani prezenți la eveniment au venit cu un cuvînt de salut către tineretul din s.Mihăileni și le-au urat succese la implimentarea proiectului dat și pregătirea și altor inițiative frumoase îndreptate spre beneficiul tinerilor

 

 

 

LiceulTeoretic „EugenCoşeriu”, Mihăileni în actualitate

Motto:
„ În limitele impuse , resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe convingereacă
Toate au un început, să încercăm să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii”.

Învăţămîntul în satul Mihăileni are o tradiţie bogată. În 1935 a fost deschisă o şcoală nouă primară, clădirea căreia a fost construită cu ajutorul comunităţii  locale, după război în baza acestei şcoli a fost organizată o şcoală de 7 clase, iar în 1953 a fost deschisă în sat o şcoală medie. Din 1985 în sat au funcţionat 2 instituţii: o şcoală medie şi o şcoală medie incompletă.

Actualmente în sat funcţionează LiceulTeoretic „ E. Coşeriu” şi un gimnaziu.

LiceulTeoretic „ E. Coşeriu” a apărut la 1 septembrie 2004 în urmare organizării Şcolii medii Mihăileni în liceu teoretic.

La momentul actual în această instituţie studiază 382 elevi: în ciclul primar – 101 de elevi, în ciclul gimnazial – 129 elevi, în ciclul liceal – 52 elevi. Corpul didactic este constituit din 28 de cadre didactice dintre care 3 – posedă grad I didactic, 14 – grad II didactic. În cadrul colectivului se îmbină armonios experienţa profesorilor cu stagiu şi cu spirit ulinovator al cadrelor tinere.

În cadrul liceului activează cercul dramatic, etnofolcloric, croşetare, cercul coral. În ultimii ani elevii liceului nostru s-au impus printer primele institulţii la diferiteconcursuri: olimpiadele pe discipline, concursuri artistice, sportive.

O activitate prodigioasă are Consiliul Local al Elevilor care de la formarea lui în 2005 s-a impusca o structură eficace de autoadministrare şi organizare a actvităţilor cu elevii. CLE editează ziarul liceului  „Gaudeamus”.

Resurse materiale

Procesul educaţional se desfăşoară în 19 săli de clasă, 2 ateliere,  o sală de sport. Liceul dispune de o sală de festivităţi, o cantină pentru 60 locuri, o bibliotecă  cu sală de lectură pentru 20 locuri, sală de calculatoare. Fondul bibliotecii dispune de 6238 exemplare de manuale, 6445 exemplare de literatură, deservind 435 cititori. În ultimul timp biblioteca a fost completată cu un lot de literatură învaloare de 16 mii lei în cadrul unui proiect finanţat de Banca Mondială şi Guvernul RM. Toate cabinetele de studiu sînt dotate cu calculator și diaproiector.

Pentru consolidarea bazei didactice și tehnico- material în ultimimii ani au fost investite circa 2.610.100 lei, dintre care 1.897.500 lei – granturi și donații. Un rol important în aceeastă direcție îl are Asociația Părinților și Pedagogilor din liceu. Cele mai importante proiecte implementate în liceu sînt:

Gazificarea L.T. E.Coșeriu, Mihăileni, încadrul FISM (2006)
Dotarea laboratoarelor de fizică, biologie, chimie, în cadrul Ministerului Educației al RM (2008)
Renovarea sălii de sport şi a vestiarelor liceului, în cadrul Programului  IREX/CPP (2008)
Construcţia acoperişului pe blocul de studii, schimbarea parţială a geamurilor din termopane. Renovarea fațadei liceului, în cadrul FISM (2009)
Renovarea sălii de festivităţi, cu susținerea AO ProCoRe, Bălți (2011)

Dotarea sălii de mese/festivităţi cu mobilier, cu susținerea Ambasadei Republicii Cehe, în cadrul Programului Peeple in Need

Dotarea cu 10 calculatoare și 40 de bănci școlare din componenta raională.

Din bugetul liceului au fost: construite noi acoperișuri pe blocul auxiliar și pe atelier, gazificarea cantinei liceului, procurarea a 5 calculatoare și 14 diaproiectoare, completarea bibliotecii liceului cu literatură artistică.

ultimul sunet clasa a XII -a Uman