Liceul Teoretic „Eugen Coşeriu”

Motto:
„ În limitele impuse , resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe convingerea că
Toate au un început, să încercăm să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii”.

Învăţămîntul în satul Mihăileni are o tradiţie bogată. În 1935 a fost deschisă o şcoală nouă primară, clădirea căreia a fost construită cu ajutorul comunităţii  locale, după război în baza acestei şcoli a fost organizată o şcoală de 7 clase, iar în 1953 a fost deschisă în sat o şcoală medie. Din 1985 în sat au funcţionat 2 instituţii: o şcoală medie şi o şcoală medie incompletă.

Liceul Teoretic „ E. Coşeriu” a apărut la 1 septembrie 2004 în urmare organizării Şcolii medii Mihăileni în liceu teoretic.

La momentul actual în această instituţie studiază 382 elevi: în ciclul primar – 101 de elevi, în ciclul gimnazial – 129 elevi, în ciclul liceal – 52 elevi. Corpul didactic este constituit din 28 de cadre didactice dintre care 3 – posedă grad I didactic, 14 – grad II didactic. În cadrul colectivului se îmbină armonios experienţa profesorilor cu stagiu şi cu spirit ulinovator al cadrelor tinere.

În cadrul liceului activează cercul dramatic, etnofolcloric, croşetare, cercul coral. În ultimii ani elevii liceului nostru s-au impus printre primele institulţii la diferite concursuri: olimpiadele pe discipline, concursuri artistice, sportive.

Procesul educaţional se desfăşoară în 19 săli de clasă, 2 ateliere,  o sală de sport. Liceul dispune de o sală de festivităţi, o cantină pentru 60 locuri, o bibliotecă  cu sală de lectură pentru 20 locuri, sală de calculatoare. Fondul bibliotecii dispune de 6238 exemplare de manuale, 6445 exemplare de literatură, deservind 435 cititori. În ultimul timp biblioteca a fost completată cu un lot de literatură învaloare de 16 mii lei în cadrul unui proiect finanţat de Banca Mondială şi Guvernul RM. Toate cabinetele de studiu sînt dotate cu internet, calculator și diaproiector.

Pentru consolidarea bazei didactice și tehnico- material în ultimimii ani au fost investite circa 2.610.100 lei, dintre care 1.897.500 lei – granturi și donații. Un rol important în aceeastă direcție îl are Asociația Părinților și Pedagogilor din liceu.