licitații

 

D E C I Z I E nr.1/8

din 18 februarie 2016

Cu privire la scoaterea la licitație

În conformitate cu art.14, punctul 2 litera b), c) al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală

Consiliul sătesc Mihăileni D E C I D E :

1.A scoate în arendă prin licitație:

– bazin acvatic, cu suprafața – 5,08 ha, numărul cadastral 7134111274, situat în extravilanul       s. Mihăileni r. Rîșcani, preț inițial – 8202,83 lei

 

 

Preşedintele şedinţei                                             Șonțu Lilian

Contasemnat:

Secretarul consiliului sătesc                                   Cristian Ion

 

 

 

  PROCESUL – VERBAL

al comisiei  de licitaţie

s. Mihăileni , raionul Rîşcani                                                  din 10 iulie 2015

Comisia de licitaţie în componenţa:

 Preşedintele Comisiei de licitaţie-Cecan Valerian

Membrii Comisiei:

1.Cristian Ion

2.Iarmaliuc Nicolae

3.Goraşciuc Valentina

4.Galaşanu Liudmila

Conform Regulamentul privind licitaţiile cu strigare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.136 din 10.02.2009, comisia a hotărât:

1.De a  acorda în arendă terenul de păşuni cu numărul cadastral 7134113781, suprafaţa 5,9944ha 
la  preţul iniţial de 4839,67lei;

2.De a stabili pasul cu  10 la sută din preţul de expunere.

Cecan Valerian

Preşedintele comisiei  _____________    _________________

(semnătura)                (numele, prenumele)

L.Ş                                                                     Galaşanu L.

Secretarul comisiei   _____________    _________________

(semnătura)                    (numele, prenumele

Membrii Comisiei:

1.______________ Cristian Ion

2.______________________Iarmaliuc Nicolae

3._______________Goraşciuc Valentina

 

 

PROCES-VERBAL nr.4

cu privire la rezultatele licitării 

    Localitatea s. Mihăileni

raionul  Rîşcani                       10 iulie 2015

1. Conform procesului-verbal    privind    desfăşurarea    licitării nr.1,   la  licitaţie  a  fost  scos pentru arendă,  lotul nr.4,  suprafaţa de teren de 5,9944 ha număr cadastral 7134113781 pentru – teren agricol în s. Mihăileni, raionul Rîşcani, extravilan.

2.Preţul iniţial al lotului:4839,67(patru mii optsute treizeci şi nouă,67) lei.

Deoarece la licitaţie a participat un singur licitant, în conformitate cu prevederile p. 32 din Regulamentul privind licitaţiile cu strigare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1056 din 12.11.1997, comisia a hotărât să acorde în arendă acestuia obiectul(suprafaţa de 5,9944  ha de teren) pentru agricultură solicitat cu:

3. Preţul final al lotului:5323,64(cinci mii trei sute douăzeci şi trei,64)lei.

4. Ofertantului,Rotaru Victor, buletin de identitate

B 30011288 , сod personal 2004030017843, domiciliat în satul Mihăileni, raionul Răşcani   a   câştigat licitaţia.

5. Denumirea  completă, Rotaru Victor , cod personal 2004030017843, domiciliat în satul Mihăileni, raionul Răşcani a   câştigat licitaţia.

 6. Cumpărătorul  se obligă:

1)  pe parcursul a 30 de zile după semnarea prezentului proces-verbal să verse_____________________________________lei.

2) să semneze contractul de  arendă şi să achite plata pentru înregistrare, autentificarea notarială.

3) să înregistreze   dreptul   de   proprietate   apărut   în   baza contractului  de vânzare – cumpărare, arendă a lotului  la organul cadastral teritorial  ;

4) terenul să fie utilizat conform destinaţiei

Agricol

_____________________________________________________________.

7. Vânzătorul/Arendatorul/ :

1.  se obligă să   perfecteze   contractul de vânzare – cumpărare, arendă conform ,legislaţiei.

2. să transmită terenul conform planului schemă, în baza actului de primire predare în termen de 3 zile de la data semnării contractului.

 

Preşedintele Comisiei de licitaţie

                                                                              Cecan Valerian

__________________        ______________

(semnătura)                                                                       (numele, prenumele)

L.Ş.

 

  Membrii Comisiei:

                                                              Cristian Ion

___________________    ______________

(semnătura)                     (numele, prenumele)

Iarmaliuc Nicolae

___________________    _____________

(semnătura)                       (numele, prenumele)

Goraşciuc Valentina

__________________     ______________

(semnătura)                       (numele, prenumele)

Galaşanu Liudmila

Rotaru Victor

Licitantul  ____________________       ___________________

(semnătura)              (numele, prenumele)

Cecan Valerian

Preşedintele comisiei ______________   __________________

(semnătura)      (numele, prenumele)

 

 

 

Anexa nr.1
la Regulamentul privind           
licitaţiile cu strigare şi cu reducere
CERERE
de participare la licitaţie
Localitatea s.Mihăileni                             10 iulie 2015
                         Rotaru Victor
  Participantul ____________________________________________________

(denumirea completă, adresa juridică)

buletin de identitate B 30011288

_______________________________________________________________________
Certificat de înregistrare nr. ____________________ din  ________________ 200 ____
În persoana reprezentantului său ____________________________________________
actele de identitate ________________________ seria __________________________
numărul _________________________________
care activează conform ____________________________________________________
       (documentele care certifică identitatea participantului)
solicit participarea la licitarea:   arenda terenului cu suprafaţa 5,9944ha
_______________________________________________________________________
(denumirea completă a bunului, adresa)
cu numărul cadastral 7134113781 din extravilanul satului Mihăileni
_______________________________________________________________________
Am  luat  cunoştinţă      de    Comunicatul    informativ    privind desfăşurarea   licitaţiei, 
 de   documentaţia  referitoare  la  bun   şi accept condiţiile  de desfăşurare a licitaţiei.
Participantul _____________________________
                                   (semnătura participantului)
Am   achitat  taxa   de    participare   la   licitaţie   în   sumă   de:
      _150,0                    (_una sută cincizeci) lei
      (cu cifre)                   (cu litere)
şi acontul în sumă de:  483,97 (patru sute optzeci şi trei, 97) lei.
                      (cu cifre)                (cu litere)
Cererea este preluată de Comisia de licitaţie.
                                             Galaşanu Liudmila
Secretarul _________________________    _____________________________
          (numele, prenumele)                     (semnătura)

Participantul este înregistrat în Registrul de evidenţă a cererilor de
participare la licitaţie cu numărul :  1 .

ACTUL nr.4

de examinare a setului de documente

   Localitatea s. Mihăileni              10 iulie  2015

raionul Rîşcani

Participantul Rotaru Victor  cod personal 2004030017843,  domiciliat în Mihăileni  raionul Rîşcani în prezenţa reprezentantului Vânzătorului, secretarul Comisiei de licitaţie de pe lângă Primăria satului Mihăileni Galaşanu Ludmila, specialist în reglementarea regimului funciar a examinat setul de documente şi lotul de pământ propus la licitaţie: suprafaţa de 5,9944  ha teren de păşuni în s. Mihăileni, raionul Rîşcani,extravilan.

Arendatorul  nu va înainta pretenţii referitor la caracteristicile lotului  de pământ despre care a fost informat şi pe care l-a  acceptat prin prezentul act

 

Rotaru Victor

Participantul    ______________________  _________________

(semnătura)            (numele, prenumele)

Galaşanu L.

Vânzătorul       ______________________ L.Ş._____________

(semnătura)          (numele, prenumele)

 

BORDEROUL DE CALCUL

al preţului de arendă terenului de păşuni

din 10 iulie 2015

Primăria satului Mihăileni

1.Adresa conferită  a terenului:  satul Mihăileni, raionul Rîşcani, nr.cadastral – 7134113781

2.Suprafaţa terenului care se înstrăinează -5,9944 ha

3.Bonitatea medie  – constituie 65 grade.

4.Tariful stabilit pentru o unitate grad-hectar în anexă la Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului   constituie 621,05 lei.

5.Preţul normativ al terenului (p.2 x p.3 x p.4)-

5,9944 x 65 x 621,05 x 2%

6.Preţul de arendă a terenului de păşuni (p.5 x p.4) constituie 4839,67 (patru mii opt sute treizeci şi nouă,67)lei.

 

Primarul  s.Mihăileni                          Cecan Valerian

Contabil şef a primăriei                        Mustiaţa Tatiana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.