Centrul de sănătate

CENTRUL DE SĂNĂTATE MIHĂILENI

Instituţie Medico-Sanitară Publică

Centrul de Sănătate Mihăileni a fost dat în exploatare şi a căpătat autonomie juridico-financiară începând cu luna august 2013, în conformitate cu decizia Consiliului Raional Rîşcani. Centrul de sănătate este asigurat cu echipamentul medical necesar, transport de serviciu, laborator ce presează analize clinice şi biochimice, sala de proceduri pentru tratamentul de recuperare a pacienților, având toate condiţiile şi capacităţile de a deservi cei peste 4 mii de locuitori ai satului Mihăileni.

Structura Centrului de sănătate:
* Asistenta medicală superioară;
* Registratura. Recepţie;
* Sala de triere;
* Sala de tratamente;
* Sala medicului de familie;
* Sala examinări profilactice;
* Sala de proceduri, imunizări etc.;
* Laborator;
* Bloc sanitar;
* Cazangerie.

Programarea se efectuează de către personalul medical din cadrul recepției, la adresarea directă a pacientului, sau prin intermediul numărului de telefon: 025676203.

Angajații Centrului de Sănătate:

1. Toma Andrei – Medic șef, medic de familie;
2. Toma Violina – Asistentă medicală de familie;
3. Ştirbu Claudia – Asistentă medicală de familie;
4. Lungu Tamara – Asistentă medicală de familie;
5. Scutaru Elena – Asistentă medicală de familie;
6. Musteaţă Nina – Asistentă medicală de familie;
7. Stratin Valentina – Asistentă medicală de familie;
8. Dimineţ Victoria – Infirmieră;
9. Guțu Ion – Conducător auto;

Inaugurarea Centrului de Sănătate

Cu ocazia deschiderii noului Centru de Sănătate în satul Mihăileni la 12 august 2013 a fost organizată o mare sărbătoare. La eveniment au participat Preşedintele fracţiunii PLDM în Parlamentul republicii Moldova, Dl Valeriu Streleţ, ministrul Sănătăţii, Dl Andrei Usatîi, preşedintele Companiei de Asigurări în Medicină, dl Grigore Cugal, preşedinţii comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional, consilieri locali, conducători ai gospodăriilor şi instituţiilor din localitate. În mesajul său de salut medicul şef al centrului de sănătate Mihăileni, domnul Andrei Toma a mulţumit tuturor celor prezenţi pentru receptivitate şi ajutor financiar întru schimbarea condiţiilor de lucru pentru acordarea serviciilor pacienţilor.

Ministrul Sănătăţii a felicitat întreaga comunitate cu acest prilej, dorind-le multă sănătate şi realizări frumoase şi a transmis sincere felicitări şi urări de prosperare cu prilejul deschiderii noului Centru de Sănătate din partea preşedintelui PLDM, Dl Vlad Filat.

Domnul Grigore Cugal a transmis cuvinte de mulţumire ex-prim-ministrului pentru atenţie şi susţinere, de asemenea Consiliul Raional Rîşcani ce manifestă o atitudine plină de responsabilitate şi receptivitate faţă de instituţiile medicale din raion.

Domnul Ion Parea, preşedintele al raionului a felicitat locuitorii satului, i-a asigurat de toată susținerea în inițiativele manifestate în toate domeniile vieţii.

Costul total al lucrărilor au constituit circa 2,2 mil. lei şi au fost finanţate din sursele atrase de la Banca Mondială, dar au contribuit şi Consiliul Raional, primăria, agenții economici dint teritoriu, cum ar fi Ion Dodiţă, Iurie Urzică, Vasile Grumeza.

Domnul Valerian Cecan, primar de Mihăileni a adus în dar un culer cu apă şi a mulţumit tuturor. Au luat cuvântul directorul SRL ,,Drăgălin-Agro”, Vasile Grumeza, ex-directorul gimnaziului Mihăileni Vladimir Spînu, medicul urolog originar din satul Mihăileni, domnul Octavian Taranov exprimându-și marea bucurie cu acest prilej. Satul se dezvoltă prin oamenii săi, iar optimismul lor este determinat de relaţiile şi condiţiile de viaţă. Acest eveniment este un imbold şi un model de activitate pentru cetățenii satului Mihăileni.