Grădinița de copii

Motto: Nimic nu e mai frumos și înălțător în lume decât să ocrotești un vlăstar firav, să-l vezi crescând și să poți spune: ”O parte din viața mea există în sufletul lui”

IET Mihăileni este o unitate de educaţie pentru copii cu vîrsta de 2-7 ani. Instituţia este divizată în patru subdiviziuni amplasate în fiecare sector al localității, care în parteneriat cu familia asigură dezvoltarea capacităţilor creative prin valorificarea potenţialului psihofiziologic şi intelectual al copiilor, pregătirea multilaterală pentru viaţă în vederea întegrării în activitatea şcolară. Educaţia şi învăţarea copiilor se efectuează la toate patru grădinițe în limba de stat. Grădiniţele oferă educaţia de calitate pentru toţi copii, independent de dezvoltarea fizică şi mentală, de rasă, de sex, convingeri religioase sau etnice. Instituţia este angajată pentru a asigura nevoile educaţionale a  cetăţenilor s. Mihăileni, asigură pregătirea generală a copiilor penru incluziunea socială conform standardelor naţionale, într-un climat favorabil.

Activitatea colectivului IET Mihăileni dă dovadă că arta educaţională este pilonul care stă în baza creării personalităţii în societate.