Gradiniţa de copii

Motto: Nimic nu e mai frumos și înălțător în lume decît să ocrotești un vlăstar firav, să-l vezi crescând și să poți spune: ”O parte din viața mea există în sufletul lui”

  

Scurtă prezentare

Grădinițele au fost înființate înainte de 1960 și pînă în prezent și-au păstrat funcția inițială de unități educaționale. În prezent grădinițele activează cu un număr de 150 copii repartizați în 4 grupe cu vîrsta de 5-7 ani și respectiv 3 grupe sezoniere cu vîrsta de 3-5 ani. Copiii sînt supravegheați de 12 cadre  didactice și 17 cadre personal tehnic.

Grădiniţa de copii din s. Mihăileni este instituţia care prestează servicii educaţionale de calitate, prin valorificarea efectivă a relaţiilor de parteneriat şi cooperare cu diverşi factori educaţionali, sociali şi comunitari, sistemul de educaţie va fi accesibil tuturor cetăţenilor, va oferi educaţie relevanţă pentru societate, în condiţii de eficienţă economică.

Grădiniţa de copii îşi propune să ofere pentru fiecare copil cea mai bună educaţie, conform unui traseu individualizat, în sensul dezvoltării atitudinii binevoitoare faţă de ceilalţi oameni, încredere în forţele proprii, creativ, să-i formeze capacitatea de a-şi găsi locul într-o lume în schimbare.

Baza materială

Grădiniţa are în gestiunea sa 4 blocuri de studii. Blocurile sunt amplasate în patru sectoare ale satului.

  • În sectorul Nr.1  grădiniţa a fost construită în anul 1955, reparaţii capitale s-au efectuat în anii 2012 – 2014, în urma efectuării acestor reparaţii grădiniţa a fost conectată la apeduct şi sistem de canalizare, s-a construit bloc sanitar, s-a construit cazangerie nouă în urma implimentării proiectului ” Energie şi Biomasă”, s-au schimbat geamurile şi uşile, s-a instalat sistem de încălzire, s-a schimbat acoperişul, s-a procurat mobilier necesar, există televizor şi DVD.

 

  • În sectorul Nr.2 grădiniţa a fost construită în anul 1965, clădirea este gazificată, s-a schimbat acoperişul încă din 2009, reparaţii capitale s-au efectuat în anii 2011-2016, în urma efectuării acestor reparaţii grădiniţa a fost conectată la apeduct, s-a construit bloc sanitar cu sistem de canalizare, s-au schimbat geamurile şi uşile, la moment se efectuează reparaţia blocului alimentar şi a coridorului de la intrare în grădiniţă. Cabinetul metodic este înzestrat cu calculator conectat la internet şi imprimantă în camera de grupă este televizor şi DVD.

   

  • grădiniţa din sectorul Nr.3 a fost construită în anul 1970. Reparaţii capitale s-au efectuat în anul 2012 în baza implimentării proiectului de la FISM, în urma căreaia grădiniţa a fost conectată la apeduct, sistem de canalizare şi s-a construit blocul sanitar. În anul 2013 s-a schimbat acoperişul iar în anii 2014-2015 în urma implementării proiectului care a fost finanţat de Guvernul României, s-a efectuat reparaţia capitală a clădirii, s-a construit cazangerie nouă, s-au schimbat geamurile şi uşile, s-a instalat sistem de încălzire, s-a procurat mobilier necesar, s-a efectuat termoizolarea clădirii. În grădiniţă este televizor şi DVD.

  

  • Grădiniţa din sectorul Nr.4 a fost construită în anul 1954 . Aici s-au efectuat numai reparaţii curente.