Centrul de zi pentru persoane vîrstnice „Dumitru Mustaţa”

Deschiderea Centrului de zi pentru persoane vîrstnice «Dumitru Mustaţă»

         

 

 

 

 

 

 

 

Asistenţa socială constituie o necesitate recunoscută actualmente de majoritatea guvernelor lumii. Nevoia de asistenţă socială nu este însă proprie doar societăţii contemporane. Ea a existat din-todeauna şi va exista atît timp cît va fi civilizaţia umană, dat fiind că lumea nu este perfectă. De-aceea asigurarea şi crearea de noi servicii rămîne a fi o prioritate în activitatea administraţiei publice-locale.

 Un exemplu elocvent a unei asemenea atitudini a   avut loc vineri 20 noiembrie 2015, în satul nostru drag, unde a fost desfăşurată  inaugurarea Centrului de zi pentru personae în etate, instituţie reabilitată în cadrul proiectului “Infrastructură socială şi eficienţă energetică”, implementat de Fondul de investiţii Sociale din Moldova cu Sprijinul financiar al Băncii germane KfW.

    Cu sprijinul financiar din partea Băncii germane KfW, prin intermediul FSIM, clădirea Centrului a fost reparată capital.  Lucrările au inclus schimbarea acoperişului, reparaţia în interior şi exterior, izolarea termică, schimbarea reţelelor inginereşti (apă, canalizare, sistem de încălzire, reţele electrice) şi amenajarea cazangeriei.

    Valoarea totală a investiţiei este de peste 1,5 milioane de lei. Din ei, 828 de mii de lei au fost alocaţi de Banca germană KfW, iar 700 de mii reprezintă contribuţia comunităţii din Mihăileni.

     La evenimet a participat Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Familiei Mircea Buga, Tatiana Socolov, Director Departament dezvoltare comunitară şi management programe FSIM, dna Galina Zamurdac vicepreşedinte al raionului; dl Ovidiu Musteaţa, Cetăţean de onoare a satului Mihăileni. Veaceslav Cebotari, “ Rotari Club” Chişinău; Natalia Postolache, CASMED AO; Anatol Cecan, arhitectorul proiectului; Victoria Scutaru, director AO ”Moldova AID”; Cojocaru Artur, antreprenorul “Drostal” şi membrii ai comunităţii.

     Ziua de 20 noiembrie 2015 pentru locuitorii satului Mihăileni, îndeosebi pentru cei 1200 pensionari din sat va rămîne în memorie ca zi de binefacere, de stimă şi respect faţă de bunicii şi părinţii noştri.

     E sugestiv că Centrul de zi poartă numele lui “Dumitru Musteaţă”. Despre familia Musteaţă, în sat se vorbesc multe lucruri frumoase. Tatăl lui Dumitru Musteaţă a construit o fîntînă care deserveşte cetăţenii şi în ziua de azi, fiul, Dumitru, pînă în anul 1940 a fost primar al satului. Anume din stimă şi respect faţă de această familie Musteaţă Consiliul Sătesc a decis de a păstra acest nume. A sosit din România fiul- Ovidiu Musteaţă, care, la vîrsta de 80 de ani vine să-şi amintească de casa părintească.

     În acest centru de zi vor fi oferite serviciile sociale necesare: alimentaţia, asistenţă pentru respectarea igienei personale, asistenţă psihologică, agrement, reabilitare, reîntegrare socială.

Se prevede ca zilnic Centru de zi să fie frecventat de 20-25 de personae. Conform regulamentului alte 15-20 de persoane care nu se pot deplasa vor primi mîncare caldă gratuită la domiciliu.

     În mesajul său de salut, directorul Centrului de zi, domnul Gheorghe Spataru a menţionat că autorităţile locale, conducerea centrului vor depune toate eforturile pentru a crea condiţiile necesare ca pensionarii din sat să simtă sprijinul, îngrijirea, dragostea şi căldura. Această instituţie va acorda îngrijirea specializată pentru o viaţă mai bună şi de lungă durată.

     E bine ştiut că în Mihăileni datorită efortului Consiliului local, comunităţii, agenţilor economici, sponsorilor şi primarului domnul Cecan Valerian ani la rînd au fost cîştigate un şir de proiecte care au adus la îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi a asistenţei sociale a cetăţenilor. Au fost construite şi renovate obiecte de menire socială ca Centrul de sănătate, Liceul “E. Coşieru”, gimnaziul din sat, căminul cultural, biblioteca, grădiniţele de copii, conducta de apă, conducta de gaz, drumurile din sat cu o lungime de 28 de km etc.

În toate cite s-au făcut se simte o atenţie grijulie şi responsabilitate pentru destinul fiecărui locuitor