Primarul satului Mihăileni, Rîșcani

s. Mihăileni, r. Rîșcani – sat cu aspiraţii europene

Primarul – îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează, răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în conditiile legii, şi mai ales reprezintă comuna în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice naţionale sau străine, precum şi în justiţie.
Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii.

Stimaţi locuitori ai satului Mihăileni,

În funcţia de Primar al satului Mihăileni, adresez tuturor Dumneavoastră un cald bun venit pe site-ul primăriei, care este o fereastră deschisă tuturor celor care vor să cunoască localitatea noastră şi pe noi cei care locuim în ea.

Ne dorim, ca pe această cale, să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim ca o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască.

Mulţumesc în numele locuitorilor, tuturor vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că au avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi.

Poate că veţi găsi oportunităţi de afaceri și proiecte, care, sperăm, vă vor îndemna să investiţi în satul nostru și poate ne veţi descoperi ca pe o destinaţie turistică, 

Țin să vă informez, că împreună cu administrația Primăriei și Consiliul Local Mihăileni, sântem în permanentă căutare a soluţiilor de redresare a situaţiei social-economice din localitate, în atragerea investiţiilor interne şi externe. Personal vă mulțumesc, pentru susținere, implicare și suport pentru a realiza obiectivele propuse!

Eu, din funcția de primar, îmi propun ca tot ceea ce întreprind, să fie în interesul s. Mihăileni, fiind conștient de gradul de responsabilitate pe care mi l-am asumat.
Sper ca prin informaţiile pe care le vom furniza, să avem un contact permanent cu tot ce se întâmpla în localitatea noastră.

Mulţumesc tuturor cetățenilor satului Mihăileni și, nu în ultimul rând, mulțumesc tuturor celor care depun eforturi pentru a ajuta la implementarea proiectelor noastre.

Cu respect,
Cecan Valerian
Primarul satului Mihăileni

Contact:

Primaria: MD 5626, s. Mihăileni, r. Rîșcani
Tel: + 256 76 2 36
Fax: + 256 76 2 38
Mob: +373 67686811
Email: mihaileniriscani@mail.ru mihaileniriscani@gmail.com vcecan@mail.ru