Adoptate

Deciziile Consiliului Sătesc Mihăileni din 17.01.2023:

Decizie 01/08.02 din 17.01.2023
Cu privire la alocarea finanțelor din fondul de rezervă pentru alimentarea copiilor din familiile social vulnerabile în grădinița de copii

Decizie 01/08.01 din 17.01.2023
Cu privire la acordarea ajutorului financiar

Decizie 01/07 din 17.01.2023
Cu privire la aprobarea cadastrului funciar (fișei cadastrale centralizatoare) la data de 01.01.2023

Decizie 01/06 din 17.01.2023
Cu privire la încheierea acordului de parteneriat în Implementarea fazei II a Proiectului Viață Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile

Decizie 01/05 din 17.01.2023
Cu privire la unele modificări la decizia Consiliului sătesc Mihăileni nr. 09/02 din 06.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului satului Mihăileni pentru anul 2023 în lectura a doua”

Decizie 01/04 din 17.01.2023
Cu privire la alocarea finanțelor din soldul disponibil la situația 01.01.2023

Decizie 01/03 din 17.01.2023
Cu privire la corelarea bugetului primăriei pentru anul 2023 în coordonare cu Legea Bugetului de Stat

Decizie 01/02 din 17.01.2023
Cu privire la unele modificări în componența unor comisii consultative de specialitate

Decizie 01/01 din 17.01.2023
Cu privire la Hotărârea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova nr.837 din 27.12.2022 „Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mihăileni, raionul Rîșcani”

Deciziile Consiliului Sătesc Mihăileni din 06.12.2022:

Decizie 09/15.2 din 06.12.2022
Cu privire la prelungirea termenului de examinare a unor petiții

Decizie 09/15.1 din 06.12.2022
Cu privire la scutirea parțială a plății de arendă a bazinului acvatic

Decizie 09/14 din 06.12.2022
Cu privire la aprobarea programului de activitate a administrației publice locale pe trimestrul I a anului 2023

Decizie 09/13 din 06.12.2022
Cu privire la modificarea alocațiilor bugetare aprobate pentru anul 2022

Decizie 09/12 din 06.12.2022
Cu privire la acordarea premiului anual primarului pentru rezultatele activității în anul 2022

Decizie 09/12 din 06.12.2022
Cu privire la acordarea premiului anual primarului pentru rezultatele activității în anul 2022

Decizie 09/11 din 06.12.2022
Cu privire la aprobarea graficului concediilor pentru anul 2023

Decizie 09/10 din 06.12.2022
Cu privire la aprobarea unor unități de personal la aparatul primarului

Decizie 09/09 din 06.12.2022
Cu privire la instituirea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor publice (CUPS) în primăria satului Mihăileni

Decizie 09/08 din 06.12.2022
Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică

Decizie 09/07 din 06.12.2022
Cu privire la transmiterea unor bunuri

Decizie 09/06 din 06.12.2022
Cu privire la repartizarea materialul lemnos pentru de foc

Decizie 09/05 din 06.12.2022
Cu privire la aprobarea Regulilor de întreținere a animalelor și păsărilor în proprietate privată a gospodăriilor din aria satului Mihăileni

Decizie 09/04 din 06.12.2022
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, în redacție nouă

Decizie 09/03 din 06.12.2022
Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor materiale a instituțiilor bugetare

Decizie 09/02 din 06.12.2022
Cu privire la aprobarea bugetului satului Mihăileni pentru anul 2023 în lectura a doua

Decizie 09/01 din 06.12.2022
Cu privire la aprobarea bugetului satului Mihăileni pentru anul 2023 în prima lectură

Deciziile Consiliului Sătesc Mihăileni din 13.10.2022:

Decizie 08/02 din 13.10.2022
Cu privire la distribuirea alocațiilor bugetare aprobate pentru anul 2022

Decizie 08/01 din 13.10.2022
Cu privire la corelarea bugetului primăriei pentru anul 2022 în coordonare cu Legea Bugetului de Stat

Deciziile Consiliului Sătesc Mihăileni din 23.08.2022:

Decizie 07/01 din 23.08.2022
Cu privire la aprobarea proiectului investițional „Sporirea condițiilor de trai a locuitorilor satului Mihăileni prin îmbunătățirea și extinderea serviciilor locale de bază”

Deciziile Consiliului Sătesc Mihăileni din 16.08.2022:

Decizie 06/12 din 16.08.2022
Cu privire la implementarea abordării LEADER pe teritoriul satului Mihăileni

Decizie 06/11 din 16.08.2022
Cu privire la aprobarea programului de activitate a administrației publice locale pe trimestrul IV a anului 2022

Decizie 06/10 din 16.08.2022
Informație cum gestionează Centrul Multifuncțional „Dumitru Musteață” criza refugiaților

Decizie 06/09 din 16.08.2022
Cu privire la demolarea unui imobil neautorizat și nefinisat de pe terenul proprietate publică

Decizie 06/08 din 16.08.2022
Cu privire la alocarea subsidiilor Întreprinderii Municipale „Mihăileni service”

Decizie 06/07 din 16.08.2022
Cu privire la acordarea premiului unic primarului satului

Decizie 06/06 din 16.08.2022
Cu privire la alocarea finanțelor din soldul liber disponibil la situația de 01.01.2022

Decizie 06/05 din 16.08.2022
Cu privire la modificarea tarifului serviciului public de alimentare cu apă

Decizie 06/04 din 16.08.2022
Cu privire la aprobarea tarifului de colectare a gunoiului

Decizie 06/03 din 16.08.2022
Cu privire la delegarea Serviciului de colectare a gunoiului către Întreprindea Municipală „Mihăileni servicii”

Decizie 06/02 din 16.08.2022
Cu privire la îndeplinirea bugetului APL Mihăileni pe I jumătate a anului 2022

Decizie 06/01 din 16.08.2022
Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an școlar și perioada rece a anului, în contextul crizei energetice

Deciziile Consiliului Sătesc Mihăileni din 07.06.2022:

Decizie 05/08.2 din 07.06.2022
Cu privire la alocarea finanțelor din fondul de rezervă pentru alimentarea copiilor din familiile social vulnerabile în grădinița de copii

Decizie 05/08.1 din 07.06.2022
Cu privire la acordarea ajutorului financiar

Decizie 05/07 din 07.06.2022
Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare

Decizie 05/06 din 07.06.2022
Cu privire la completarea Nomenclatorului tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul local pe anul 2022 aprobat prin Decizia 04/04 din 08.12.2021

Decizie 05/05 din 07.06.2022
Cu privire la reexaminarea și aprobarea tarifului pentru acordarea serviciilor mecanizate de către Întreprinderea Municipală „Mihăileni service”

Decizie 05/04 din 07.06.2022
Cu privire la delegarea unui reprezentant în componența Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al grădiniței de copii

Decizie 05/03 din 07.06.2022
Cu privire la lucrările de curățare sanitară și tăierilor de igienă a arborilor de pe teritoriul parcului

Decizie 05/02 din 07.06.2022
Cu privire la alocarea terenurilor pentru împădurire/reîmpădurire/reabilitare

Decizie 05/01 din 07.06.2022
Cu privire la corelarea bugetului primăriei pentru anul 2022 în coordonare cu Legea Bugetului de Stat

Deciziile Consiliului Sătesc Mihăileni din 12.05.2022:

Decizie 04/09 din 12.05.2022
Cu privire la acordarea ajutorului financiar

Decizie 04/08 din 12.05.2022
Cu privire la aprobarea programului de activitate a administrației publice locale pe trimestrul III a anului 2022

Decizie 04/07 din 12.05.2022
Cu privire la modificarea, combinarea și înregistrarea bunului imobil

Decizie 04/06 din 12.05.2022
Cu privire la alocarea finanțelor din fondul de rezervă a primăriei

Decizie 04/05 din 12.05.2022
Cu privire la alocarea finanțelor din soldul disponibil la 01.01.2022

Decizie 04/04 din 12.05.2022
Cu privire la Raportul Direcției teritoriale inspectare financiară Bălți, privind inspectarea complexă la primăria Mihăileni pe perioada 01.01.2016-31.01.2022

Decizie 04/03 din 12.05.2022
Cu privire la stabilirea taxei pentru dispozitivele publicitare

Decizie 04/02 din 12.05.2022
Cu privire la corelarea bugetului primăriei pentru anul 2022

Decizie 04/01 din 12.05.2022
Cu privire la totalurile desfășurării Campaniei de primăvară de salubrizare și amenajare a localității

Deciziile Consiliului Sătesc Mihăileni din 29.03.2022:

Decizie 03/11.3 din 29.03.2022
Cu privire la rezilierea contractului de arendă a pășunilor înainte de termen cu dna Albot Alina

Decizie 03/11.2 din 29.03.2022
Cu privire la prelungirea contractului de arendă

Decizie 03/11.1 din 29.03.2022
Cu privire la acordarea ajutorului financiar cetățenei Șonțu Eugenia

Decizie 03/10 din 29.03.2022
Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul de privatizare masivă a terenurilor agricole

Decizie 03/09 din 29.03.2022
Cu privire la desemnarea unui reprezentant al consiliului sătesc Mihăileni în instanța de judecată

Decizie 03/08 din 29.03.2022
Cu privire la constituirea comisiei administrative

Decizie 03/07 din 29.03.2022
Cu privire la redirecționarea lunară a cheltuielilor pentru întreținerea Centrului temporar de plasament pentru refugiații în cadrul Centrului multifuncțional „Dumitru Musteață”

Decizie 03/06 din 29.03.2022
Cu privire la corelarea bugetului local pentru anul 2022 în coordonare cu Legea Bugetului de Stat

Decizie 03/05 din 29.03.2022
Cu privire desfășurarea campaniei de primăvară de salubrizare și amenajare a localității în anul 2022

Decizie 03/04 din 29.03.2022
Cu privire la stabilirea procentului pentru calcularea plății anuale pentru arenda bazinelor acvatice proprietate a UAT

Decizie 03/03 din 29.03.2022
Cu privire la aprobarea Acordului de grant privind implementarea proiectului de implicare civică în guvernarea locală

Decizie 03/02 din 29.03.2022
Cu privire la aprobarea Planului de îmbunătățire a serviciilor de gospodărie comunală (PÎSGC) pe perioada 2022-2024

Decizie 03/01 din 29.03.2022
Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare intercomunitară privind crearea serviciului public de salubrizare și gestionare în comun a unor servicii publice în localitățile Mihăileni, Ochiul Alb și Baraboi

Deciziile Consiliului Sătesc Mihăileni din 17.02.2022:

Decizie 02/14.2 din 17.02.2022
Cu privire la alocarea finanțelor din fondul de rezervă pentru alimentarea copiilor din familiile social vulnerabile în grădinița de copii

Decizie 02/14.1 din 17.02.2022
Cu privire la acordarea ajutorului financiar

Decizie 02/13 din 17.02.2022
Cu privire la aprobarea programului de activitate a administrației publice locale pe trimestrul II a anului 2022

Decizie 02/12 din 17.02.2022
Cu privire la numirea în funcție de administrator al Întreprinderii Municipale „Mihăileni service”

Decizie 02/11 din 17.02.2022
Cu privire la aprobarea contractului colectiv de muncă în cadrul APL Mihăileni pentru anii 2022-2023

Decizie 02/10 din 17.02.2022
Cu privire la formarea bunului imobil

Decizie 02/09 din 17.02.2022
Cu privire la trecerea bunului imobil sanatoriul „Salvia” din domeniul public în domeniul privat a APL Mihăileni

Decizie 02/08 din 17.02.2022
Cu privire la precăutarea procesului verbal de constatare privind starea tehnică a clădirii fostei cazangerii a gimnaziului Mihăileni

Decizie 02/07 din 17.02.2022
Cu privire la stabilirea parcursului-limită anual pentru autoturismul Dacia Logan întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale Administrației Publice Locale

Decizie 02/06 din 17.02.2022
Cu privire la alocarea finanțelor din soldul disponibil la 01.01.2022

Decizie 02/05 din 17.02.2022
Cu privire la aprobarea Planului de gestionare a patrimoniului public APL Mihăileni

Decizie 02/04 din 17.02.2022
Cu privire la darea de seamă anuală a consiliului de administrație a ÎM ,,Mihăileni service” privitor la activitatea sa

Decizie 02/03 din 17.02.2022
Cu privire la darea de seamă anuală a administratorului ÎM ,,Mihăileni service” privitor la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii, pe anul 2021

Decizie 02/02 din 17.02.2022
Cu privire la îndeplinirea bugetului Administrației Publice Locale Mihăileni pe anul 2021

Decizie 02/01 din 17.02.2022
Raportul primarului pe lucrul îndeplinit în anul 2021

Deciziile Consiliului Sătesc Mihăileni din 08.12.2021:

Decizie 04/22.3 din 08.12.2021
Cu privire la acordarea ajutorului financiar persoanelor social vulnerabile

Decizie 04/22.2 din 08.12.2021
Cu privire la acordarea ajutorului financiar cetățenei Boghiu Zinaida

Decizie 04/22.1 din 08.12.2021
Cu privire la prelungirea contractului de arendă

Decizie 04/21 din 08.12.2021
Cu privire la aprobarea programului de activitate a Administrației publice locale pe trimestrul I a anului 2022

Decizie 04/20 din 08.12.2021
Cu privire la aprobarea graficului concediilor pentru anul 2022

Decizie 04/19 din 08.12.2021
Cu privire la conferirea titlului „Cetățean de Onoare a satului Mihăileni”

Decizie 04/18 din 08.12.2021
Cu privire la acordarea premiului anual primarului pentru rezultatele activității în anul 2021

Decizie 04/17 din 08.12.2021
Cu privire la transmiterea unor bunuri

Decizie 04/16 din 08.12.2021
Cu privire la repartizarea materialul lemnos pentru de foc

Decizie 04/15 din 08.12.2021
Cu privire la inițierea lucrărilor de corectare a erorilor comise în procesul de privatizare masivă a terenurilor agricole

Decizie 04/14 din 08.12.2021
Cu privire la asocierea și participarea satului Mihăileni raionul Rîșcani în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală

Decizie 04/13 din 08.12.2021
Cu privire la aprobarea tarifului pentru acordarea serviciilor mecanizate de către Întreprinderea Municipală „Mihăileni service”

Decizie 04/12 din 08.12.2021
Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului ”Businessmanul anului 2021”

Decizie 04/11 din 08.12.2021
Cu privire la delegarea unui reprezentant în componența Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Gimnaziului Mihăileni

Decizie 04/10 din 08.12.2021
Cu privire la implicarea primăriei Mihăileni în proiectul „Asistența pentru perioada rece a anului pentru cei mai vulnerabili în Republica Moldova”

Decizie 04/09 din 08.12.2021
Cu privire la alocarea finanțelor

Decizie 04/08 din 08.12.2021
Cu privire la unele modificări în bugetul APL Mihăileni pe anul 2021

Decizie 04/07 din 08.12.2021
Cu privire la aprobarea Comisiei de concurs pentru selectarea candidatului la funcția vacantă de administrator al Întreprinderii Municipale „Mihăileni-service”

Decizie 04/06 din 08.12.2021
Cu privire la aprobarea plății pentru emiterea certificatului de urbanism și autorizației de construire/desființare

Decizie 04/05 din 08.12.2021
Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor materiale a instituțiilor bugetare

Decizie 04/04 din 08.12.2021
Cu privire la aprobarea bugetului satului Mihăileni pentru anul 2022 în lectura a doua

Decizie 04/03 din 08.12.2021
Cu privire la aprobarea bugetului satului Mihăileni pentru anul 2022 în prima lectură

Decizie 04/02 din 08.12.2021
Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022

Decizie 04/01 din 08.12.2021
Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2022

Deciziile Consiliului Sătesc Mihăileni din 18.08.2021:

Decizie 03/08.2 din 18.08.2021
Cu privire la acordarea ajutorului financiar

Decizie 03/08.1 din 18.08.2021
Cu privire la prelungirea contractului de arendă

Decizie 03/07 din 18.08.2021
Cu privire la aprobarea programului de activitate a administrației publice locale pe trimestrul IV a anului 2021

Decizie 03/06 din 18.08.2021
Cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru îmbunătățirea serviciului de reabilitare a trotuarului

Decizie 03.05 din 18.08.2021
Cu privire la transmiterea unor bunuri

Decizie 03.04 din 18.08.2021
Cu privire la scoaterea la licitație

Decizie 03/03 din 18.08.2021
Cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2021

Decizie 03/02 din 18.08.2021
Cu privire la îndeplinirea bugetului APL Mihăileni pe I jumătate a anului 2021

Decizie 03/01 din 18.08.2021
Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an de studii și sezonul rece a anului

Deciziile Consiliului Sătesc Mihăileni din 26.05.2021:

Decizie 02/18.3 din 26.05.2021
Cu privire la acordarea ajutorului financiar persoanelor social vulnerabile

Decizie 02/18.2 din 26.05.2021
Cu privire la demersul Grupului de Inițiativă Locală „Tinerii Mihăilenari”

Decizie 02/18.1 din 26.05.2021
Cu privire la acordarea ajutorului financiar cetățeanului Albot Nicolai

Decizie 02/17 din 26.05.2021
Cu privire la aprobarea programului de activitate a administrației publice locale pe trimestrul III a anului 2021

Decizie 02/16 din 26.05.2021
Cu privire la stabilirea modalității de înștiințare despre convocarea ședinței Consiliului local

Decizie 02/15 din 26.05.2021
Cu privire la motivarea absențelor de la ședințele Consiliului sătesc a consilierului Urzica Iurie

Decizie 02/14 din 26.05.2021
Cu privire la aprobarea planului cadastral

Decizie 02/12 din 26.05.2021
Cu privire la modificarea, combinarea și înregistrarea bunului imobil

Decizie 02/11 din 26.05.2021
Cu privire la stabilirea plății de chirie pentru acordarea localului pentru desfășurarea întâlnirilor concurenților electorali cu alegătorii

Decizie 02/10 din 26.05.2021
Cu privire la aprobarea Regulamentului, privind modul de acordare a premiilor, ajutorului material, sporurilor de compensare și indemnizațiilor unice angajaților primăriei

Decizie 02/09 din 26.05.2021
Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcția de membru cu drept de vot deliberativ în componenta birourilor electorale ale secțiilor de votare Mihăileni nr.29 și nr.30

Decizie 02/08 din 26.05.2021
Cu privire la înlocuirea secretarului Consiliului sătesc în timpul concediului de odihnă sau a unei lipse îndelungate pe motive întemeiate

Decizie 02/07.2 din 26.05.2021
Cu privire la unele modificări în bugetul APL pe anul 2021

Decizie 02/07.1 din 26.05.2021
Cu privire la unele modificări în bugetul APL pe anul 2021

Decizie 02/06 din 26.05.2021
Cu privire la alocarea finanțelor din soldul liber disponibil la situația de 01.01.2021

Decizie 02/05 din 26.05.2021
Cu privire la stabilirea taxei pentru salubrizare pentru anul 2021

Decizie 02/04 din 26.05.2021
Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Bălți a Cancelariei de Stat nr.1304/OT1-293 din 19.03.2021, asupra Deciziei Consiliului sătesc nr.1/7.3 din 17.02.2021 „Cu privire la completarea cotei de teren echivalent cetățeanului Samson Tudor”

Decizie 02/03 din 26.05.2021
Cu privire la aprobarea și implementarea planului de acțiuni „Anul 2021 – Anul Eugeniu Coșeriu”

Decizie 02/02 din 26.05.2021
Cu privire la totalurile desfășurării Campaniei de primăvară de salubrizare și amenajare a localității

Decizie 02/01 din 26.05.2021
Cu privire la situația criminogenă în teritoriul localității și măsurile de profilaxie la combaterea criminalității

Decizie 1/1 din 17.02.2021
Raportul primarului pe lucrul îndeplinit în anul 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.