Patrimoniul public

Planul de gestionare a patrimoniului public APL Mihăileni (2021-2024) aprobat prin Decizia 02/05 din 17.02.2022

Dinamica și ponderea veniturilor din GPP în total venituri proprii, mii lei

Expunerea grafică a informației privind dinamica și ponderea veniturilor APL înregistrate în perioada 2017 – 2022 din gestiunea patrimoniului public la nivel local:

Bazine acvatice proprietate publică: