CUPS

🔶INDEMNIZAȚII FĂRĂ BARIERE

❗️ În atenţia familiilor cu copii

Începând cu 01 ianuarie 2024 indemnizaţiile adresate familiilor cu copii (indemnizația unică la nașterea copilului, indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, indemnizația lunară pentru creșterea copilului, indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină se stabilesc de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, din oficiu, mamei, iar în cazul în care mama nu întrunește condițiile de stabilire, se stabilește tatălui în baza datelor privind naşterea copilului disponibile în Registrul de Stat al Populației, fără a depune cererea la casa teritorială de asigurări sociale sau în mod electronic.

Menţionăm, că indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se stabileşte din oficiu, mamei asigurate, iar în cazul în care mama nu îndeplineşte condiţiile de acordare a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, tatălui asigurat, conform opţiunii până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului.

Ulterior, opţiunea stabilită din oficiu poate fi modificată o singură dată la cererea beneficiarului depusă în mod electronic sau la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu al unuia dintre părinţi. Cererea pentru modificarea opţiunii poate fi depusă până la data împlinirii vârstei de un an a copilului, conform uneia din următoarele opţiuni:

– pentru o perioadă de 24 de luni;

– pentru o perioadă de 12 de luni.

Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului constituie:

a) în cazul opţiunii „pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a copilului” – 30% din baza de calcul, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (740 lei);

b) în cazul opţiunii „pentru о perioadă de 24 de luni” – 60 % din baza de calcul, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul dublu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate, pentru primele 12 luni de la data acordării iniţiale a indemnizaţiei şi 30% din baza de calcul, pentru fiecare copil pentru următoarele 12 luni, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate.

c) în cazul opţiunii „pentru о perioadă de 12 luni” – 90 % din baza de calcul, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul triplu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate, pentru primele 12 luni de la data acordării iniţiale a indemnizaţiei.

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2024, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se calculează din venitul asigurat al unuia dintre soţii asiguraţi, care va determina un cuantum mai mare al indemnizaţiei.

Informații suplimentare pot fi accesate pe pagina www.cnas.gov.mdsau la Centrul de Apel al CNAS la numărul de telefon 022-257-777, alegând opțiunea necesară.

ℹ️ Ce este CUPS?

ℹ️ Pentru ce te adresezi la CUPS?

ℹ️ Ce beneficii aduce CUPS?

Află mai multe detalii despre proiectul care îți aduce serviciile publice electronice mai aproape!

Tot mai multe autorități publice locale se alătură acestei inițiative lansate de Agenția de Guvernare Electronică, în cadrul Proiectului #ModernizareaServiciilorGuvernamentale, implementat cu suportul Grupului Banca Mondială World Bank Moldova.

Recent și Primaria Mihăileni a lansat Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor în localitate.

Servicii accesibile prin intermediul CUPS Mihăileni, Rîșcani

ASP

 • 1. Programarea la serviciile prestate de către Centrele Multifuncționale ale ASP
 • 2. Comanda adeverinței privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora (buletin de identitate)
 • 3. Comanda adeverinței privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora (pașaport)
 • 4. Duplicat al certificatului de stare civilă (naștere, căsătorie, divorț, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, deces)
 • 5. Extras de pe actul de stare civilă (naștere, căsătorie, divorț, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, deces)
 • 6. Extras multilingv de pe actul de (naștere/căsătorie/deces)
 • 7. Aviz privind modificarea actului de stare civilă
 • 8. Certificat privind starea civilă
 • 9. Comanda adeverinței privind înregistrarea la domiciliu
 • 10. Certificat privind înscrierile în Registrul bunurilor imobile
 • 11. Certificat privind valoarea bunurilor imobile
 • 12. Plan cadastral la nivel de sector cadastral
 • 13. Plan cadastral al terenului cu/fără construcție
 • 14. Planul încăperii izolate
 • 15. Extras din capitolul-supliment al Registrului bunurilor imobile despre valoarea bunului imobil
 • 16. Extras din Registrul bunurilor imobile
 • 17. Eliberarea planului locului de parcare
 • 18. Eliberarea informației din banca centrală de date despre bunurile unei persoane, toate drepturile
 • 19. Eliberarea informației din banca centrală de date pentru Programul de stat „Prima casă”
 • 20. Eliberarea informației din banca centrală de date despre bunurile unei persoane, drepturi active
 • 21. Radierea întreprinzătorului individual din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali
 • 22. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali
 • 23. Eliberarea/ prelungirea/ retragerea/ suspendarea/ reluarea valabilității licențelor pentru domeniile de competență, prin intermediul Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP)
 • 24. Adeverință ce conține date din Registrul de stat al transporturilor
 • 25. Programarea la examenul de obținere a permisului de conducere (serviciul se prestează ținând cont de capacitatea de deservire a subdiviziunii Prestatorului)

CNAS

 • 1. Programarea online la serviciile prestate de către casele teritoriale de asigurări sociale
 • 2. Indemnizația unică la nașterea copilului
 • 3. Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani persoanelor neasigurate
 • 4. Indemnizația pentru creșterea copilului persoanelor asigurate
 • 5. Indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate și neasigurate
 • 6. Indemnizația paternală
 • 7. Reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei
 • 8. Reexaminarea pensiilor de dizabilitate
 • 9. Informația privind starea contului personal de asigurări sociale/Accesarea sistemului Acces CPAS

ANOFM

 • 1. Înregistrare cu statut de Șomer la STFM
 • 2. Programare prealabila la servicii prestate de ANOFM

ALTE SERVICII

 • MJ – Apostila
 • MAI – Cazier judiciar /contravențional
 • MPay – Plăți electronice