CUPS

Centrele unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS) – reprezintă puncte de acces comun la o gamă largă de servicii publice disponibile în format electronic.

Prin segmentul de primă linie, specialiștii din cadrul CUPS oferă cetățenilor suport informațional și tehnic, ajutând populația de la sate să transmită dosarul complet către prestatori și să obțină mai ușor un anumit serviciu public, prin intermediul oficiului CUPS din localitate sau din vecinătate. În primă fază, CUPS va asigura accesibilitatea cetățenilor la o serie de servicii publice prestate de către Instituția publică „Agenția Servicii Publice” (ASP) și Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Ulterior, lista serviciilor și a instituțiilor prestatoare de servicii publice va fi extinsă.


Scopul primordial al CUPS este:
– Simplificarea procesului de obținere a serviciilor publice calitative de către cetățenii din mediu rural și din diaspora;
– Diversificarea canalelor de prestare a serviciilor publice;
– Sporirea accesibilității și îmbunătățirea experienței beneficiarilor de servicii;
– Dezvoltarea instrumentelor de interacțiune și cooperare între prestatorii de servicii publice;
– Apropierea Guvernului de oameni și sporirea încrederii cetățenilor în modernizarea serviciilor publice.

Lista serviciilor publice prestate prin CUPS (63)

Informație despre bunurile ce aparțin unei persoane fizice/juridice din banca centrală de date, drepturi active

Reexaminarea pensiilor de dizabilitate pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei

Licența pentru activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase; funcționarea caselor de amanet

Licență pentru producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi munițiilor cu destinație civilă şi repararea a…

Licență pentru activitatea de protecție a informației: importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale de…

Permis de conducere

Licență pentru producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciul…

Indemnizaţie lunară de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină

Licenţă pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a stude…

Aviz cu privire la anularea, completarea şi/sau rectificarea actului de stare civilă

Extras de pe actul de divorț

Extras de pe actul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui

Plan cadastral al terenului cu/fără construcție

Înregistrarea oficială în calitate de șomer

Licență pentru importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate

Autorizație individuală de import al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)

Indemnizaţia unică la naşterea copilului

Licența pentru activitatea de broker vamal

Certificat/duplicat al certificatului de divorț

Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, conform opțiunilor (persoanelor asigurate)

Plan cadastral al încăperii izolate

Extras multilingv de pe actul de deces

Extras multilingv de pe actul de naștere

Informație despre bunurile ce aparțin unei persoane fizice/juridice din banca centrală de date, pentru Programul de stat „Prima casă”

Aplicarea apostilei pe actele oficiale eliberate pe numele şi în interesul persoanelor fizice şi juridice

Licență pentru importul produselor din tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea produselor din tutun şi/sau comercializa…

Certificat privind valoarea bunului imobil

Plan cadastral al locului de parcare

Reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei

Indemnizaţie paternală

Plan cadastral pentru primul sector cadastral

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali

Certificat privind înscrierile în Registrul bunurilor imobile

Extras din Registrul bunurilor imobile

Adeverința ce conține date din Registrul de stat al transporturilor

Licenţă pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea; exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii; acum…

Certificat/duplicat al certificatului de paternitate

Certificat privind starea civilă

Plan cadastral pentru fiecare sector ulterior

Autorizație individuală de reexport al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)

Extras multilingv de pe actul de căsătorie

Extras din capitolul supliment al Registrului bunurilor imobile

Licență pentru fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producției alcoolice, cu excepția vinului, produselor obținute pe bază de must și a produsel…

Licență pentru activitate de întreținere a cazinoului

Licență pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere şi rambursare a valorii acestora

Extras din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule (adeverință)

Extras de pe actul de căsătorie

Autorizaţie de import în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr

Extras din Registrul de stat al populaţiei destinat persoanelor juridice de drept public şi privat

Extras de pe actul de deces

Certificat/duplicat al certificatului de deces

Autorizație individuală de export al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)

Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani

Informație despre bunurile ce aparțin unei persoane fizice/juridice din banca centrală de date, toate drepturile

Autorizație individuală de tranzit al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)

Certificat explicativ

Certificat/duplicat al certificatului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui

Informația privind starea contului personal de asigurări sociale

Aviz privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui și/sau prenumelui

Extras de pe actul de naștere

Certificat/duplicat al certificatului de căsătorie

Certificat/duplicat al certificatului de naștere

Licenţă pentru producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi/sau efectuarea lucrărilor cu explozi…

🔶INDEMNIZAȚII FĂRĂ BARIERE

❗️ În atenţia familiilor cu copii

Începând cu 01 ianuarie 2024 indemnizaţiile adresate familiilor cu copii (indemnizația unică la nașterea copilului, indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, indemnizația lunară pentru creșterea copilului, indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină se stabilesc de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, din oficiu, mamei, iar în cazul în care mama nu întrunește condițiile de stabilire, se stabilește tatălui în baza datelor privind naşterea copilului disponibile în Registrul de Stat al Populației, fără a depune cererea la casa teritorială de asigurări sociale sau în mod electronic.

Menţionăm, că indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se stabileşte din oficiu, mamei asigurate, iar în cazul în care mama nu îndeplineşte condiţiile de acordare a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, tatălui asigurat, conform opţiunii până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului.

Ulterior, opţiunea stabilită din oficiu poate fi modificată o singură dată la cererea beneficiarului depusă în mod electronic sau la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu al unuia dintre părinţi. Cererea pentru modificarea opţiunii poate fi depusă până la data împlinirii vârstei de un an a copilului, conform uneia din următoarele opţiuni:

– pentru o perioadă de 24 de luni;

– pentru o perioadă de 12 de luni.

Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului constituie:

a) în cazul opţiunii „pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a copilului” – 30% din baza de calcul, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (740 lei);

b) în cazul opţiunii „pentru о perioadă de 24 de luni” – 60 % din baza de calcul, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul dublu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate, pentru primele 12 luni de la data acordării iniţiale a indemnizaţiei şi 30% din baza de calcul, pentru fiecare copil pentru următoarele 12 luni, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate.

c) în cazul opţiunii „pentru о perioadă de 12 luni” – 90 % din baza de calcul, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul triplu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate, pentru primele 12 luni de la data acordării iniţiale a indemnizaţiei.

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2024, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se calculează din venitul asigurat al unuia dintre soţii asiguraţi, care va determina un cuantum mai mare al indemnizaţiei.

Informații suplimentare pot fi accesate pe pagina www.cnas.gov.mdsau la Centrul de Apel al CNAS la numărul de telefon 022-257-777, alegând opțiunea necesară.

ℹ️ Ce este CUPS?

ℹ️ Pentru ce te adresezi la CUPS?

ℹ️ Ce beneficii aduce CUPS?

Află mai multe detalii despre proiectul care îți aduce serviciile publice electronice mai aproape!

Tot mai multe autorități publice locale se alătură acestei inițiative lansate de Agenția de Guvernare Electronică, în cadrul Proiectului #ModernizareaServiciilorGuvernamentale, implementat cu suportul Grupului Banca Mondială World Bank Moldova.

Recent și Primaria Mihăileni a lansat Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor în localitate.

Servicii accesibile prin intermediul CUPS Mihăileni, Rîșcani

ASP

 • 1. Programarea la serviciile prestate de către Centrele Multifuncționale ale ASP
 • 2. Comanda adeverinței privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora (buletin de identitate)
 • 3. Comanda adeverinței privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora (pașaport)
 • 4. Duplicat al certificatului de stare civilă (naștere, căsătorie, divorț, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, deces)
 • 5. Extras de pe actul de stare civilă (naștere, căsătorie, divorț, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, deces)
 • 6. Extras multilingv de pe actul de (naștere/căsătorie/deces)
 • 7. Aviz privind modificarea actului de stare civilă
 • 8. Certificat privind starea civilă
 • 9. Comanda adeverinței privind înregistrarea la domiciliu
 • 10. Certificat privind înscrierile în Registrul bunurilor imobile
 • 11. Certificat privind valoarea bunurilor imobile
 • 12. Plan cadastral la nivel de sector cadastral
 • 13. Plan cadastral al terenului cu/fără construcție
 • 14. Planul încăperii izolate
 • 15. Extras din capitolul-supliment al Registrului bunurilor imobile despre valoarea bunului imobil
 • 16. Extras din Registrul bunurilor imobile
 • 17. Eliberarea planului locului de parcare
 • 18. Eliberarea informației din banca centrală de date despre bunurile unei persoane, toate drepturile
 • 19. Eliberarea informației din banca centrală de date pentru Programul de stat „Prima casă”
 • 20. Eliberarea informației din banca centrală de date despre bunurile unei persoane, drepturi active
 • 21. Radierea întreprinzătorului individual din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali
 • 22. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali
 • 23. Eliberarea/ prelungirea/ retragerea/ suspendarea/ reluarea valabilității licențelor pentru domeniile de competență, prin intermediul Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP)
 • 24. Adeverință ce conține date din Registrul de stat al transporturilor
 • 25. Programarea la examenul de obținere a permisului de conducere (serviciul se prestează ținând cont de capacitatea de deservire a subdiviziunii Prestatorului)

CNAS

 • 1. Programarea online la serviciile prestate de către casele teritoriale de asigurări sociale
 • 2. Indemnizația unică la nașterea copilului
 • 3. Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani persoanelor neasigurate
 • 4. Indemnizația pentru creșterea copilului persoanelor asigurate
 • 5. Indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate și neasigurate
 • 6. Indemnizația paternală
 • 7. Reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei
 • 8. Reexaminarea pensiilor de dizabilitate
 • 9. Informația privind starea contului personal de asigurări sociale/Accesarea sistemului Acces CPAS

ANOFM

 • 1. Înregistrare cu statut de Șomer la STFM
 • 2. Programare prealabila la servicii prestate de ANOFM

ALTE SERVICII

 • MJ – Apostila
 • MAI – Cazier judiciar /contravențional
 • MPay – Plăți electronice