REGULAMENTUL de desfăşurare a activităţii de comerț în satul Mihăileni

Anexa nr.1 la Decizia Consiliului sătesc Mihăileni nr.9/8 din 13.12.2016

REGULAMENTUL

de desfăşurare a activităţii de comerț în

satul Mihăileni

                                                                                                                            I.          DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în satul Mihăileni  (în continuare “Regulament”) este elaborat în scopul creării unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul localității, precum și în vederea asigurării liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor.

2. Prezentul Regulament stabilește interdicțiile şi cerinţele de desfăşurare a activităţii de comerţ în satul Mihăileni în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.n) şi alin.(5) din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, în următoarele privințe:

1)      interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore;

2)      modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor medicale, lăcaşurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, precum şi în locurile (destinaţiile) de interes turistic;

3)      distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, precum şi între zonele aglomerate şi cele neaglomerate;

4)      raza în care este interzisă comercializarea producţiei alcoolice în preajma instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor medicale şi lăcaşurilor de cult;

5)      cerinţe privind regimul de lucru (orarul de funcţionare) al comercianţilor în perimetrul anumitor zone sau străzi;

6)      interdicţia de a comercializa anumite produse sau servicii în perimetrul anumitor zone sau străzi.

 3. Noțiunile din prezentul Regulament au semnificația stabilită de Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior și alte acte normative în vigoare.

 

II.  INTERDICŢIA DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢI DE COMERŢ

4.Se interzice desfăşurarea activităţi de comerţ în perimetrul următoarelor străzi și zone:

1)      APL pe strada centrală a localității Ștefan cel Mare 27

 • Liceul Teoretic ,,E.Coșeriu,, strada Murelor 12
 • Gimnaziu strada Frunze 13; strada V.Cupcea 19;21;43;45;47
 • Grădinița de copii sectorul 1 strada Miciurin 53
 • Grădinița de copii sectorul 2 starda Păcii 70; strada Mihai Eminescu 8-10
 • Grădinița de copii sectorul 3 strada E. Coșeriu 8;10
 • Grădinița de copii sectorul 4 strada Libertății 7
 • Biserica ,,Acoperișul Maicii Domnului,, și Centru de zi pentru persoane vîrstnice strada Luceafărul 17, 19
 • Biserica Evanghelo-Peticostală Creștină strada Ștefan cel Mare 23 
 • Clopotnița strada Ștefan cel Mare 28

5.Străzile și zonele în perimetrul cărora este interzisă desfășurarea activității de comerț sînt marcate cu roșu în Ошибка! Источник ссылки не найден. la Regulament.

6.Prin derogare de la prevederile pct.0, se permite desfășurarea activității de comerț în perimetrul străzilor și zonelor stabilite pct.0 în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau zilelor de sîmbătă și duminică, conform dispoziției Primarului s. Mihăileni

 

 III.  INTERDICŢII PRIVIND DESFĂȘURAREA UNOR FORME DE COMERȚ

Secțiunea 1. Comerţul ambulant

7.Se permite desfășurarea comerțului ambulant pe întreg teritoriu a satului Mihăileni, cu excepția străzilor și zonelor stipulate în punctul 4 și respectarea regimului stabilit în punctul 14 din prezentul Regulament

Secțiunea 2. Activitatea piețelor

8.Se permite desfășurarea activității pieței agricole în locuri special amenajate, în perimetrul următoarelor străzi și zone:

1)      strada Ștefan cel Mare 21; 23; 28; 30; 32

2)      strada V. Cupcea 1

9.Străzile și zonele în perimetrul cărora este permisă activitatea piețelor sînt marcate cu roșu în Ошибка! Источник ссылки не найден.2 la Regulament.

 

IV.   DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ ÎN APROPIEREA EDIFICIILOR ȘI ZONELOR STABILITE DE LEGE

Secțiunea 1. Activitatea de comerţ în apropierea unor edificii

10.Activitatea de comerţ în perimetrul a 50 metri de la edificiile autorităților publice, instituţiilor de învăţămînt, instituțiilor medicale, lăcașurilor de cult, monumentelor, conform listei stabilite de Anexa nr.3, se desfășoară cu respectarea următoarelor cerințe:

     1)Solicitarea avizului/permisului de la conducătorul instituției din raza amplasării punctului comercial, cu stabilirea orarului de activitate.

V.   INTERDICŢII PRIVIND COMERCIALIZA UNOR PRODUSE SAU PRESTAREA UNOR SERVICII

Secțiunea 1. Comercializarea producţiei alcoolice

11.Se interzice comercializarea producției alcoolice în raza a 50 metri din preajma edificiile autorităților publice, instituţiilor de învăţămînt, instituțiilor medicale, lăcașurilor de cult, monumentelor, indicate în Anexa nr.3 la prezentul Regulament.

Secțiunea 2. Jocuri de noroc

12.Se interzice amplasarea sălilor de joc și aparatelor de joc și desfășurarea jocurilor de noroc în teritoriul satului Mihăileni.

Secțiunea 3. Interdicții privind prestarea serviciilor

13.La amblasarea discobarurilor, sălilor de festivități și alte unități care utilizează deservire muzicală în zone în care sunt amplasate case de locuit, pe teritoriul satului Mihăileni.

Interdicția de a nu tulbura liniștea publică în teritoriul satului Mihăileni după orele 2200

 VI. CERINȚE PRIVIND REGIMUL DE LUCRU AL COMERCIANŢILOR

14.Se interzice desfășurarea activității de comerț pe întreg teritoriu a satului Mihăileni

în intervalul:

 • Între orele 2200 – 800 în perioada 01 aprilie pînă la 30 septembrie;
 • Între orele 2000 – 800 în perioada 01 octombrie pînă la 31 martie

 

Acest articol a fost publicat în Noutăți. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.