Biografie

Curriculum Vitae

Numele Valerian Cecan
Data naşterii 28 noiembrie 1959
Adresa la domiciliu MD 5626, s. Mihăileni, r. Rîşcani
Tel: /256/ 76-3-25
Adresă serviciu: Primăria s. Mihăileni
MD5626, s. Mihăileni, r.  Rîşcani,

Tel: /256/ 76-2-36
Studii: 1977-1982 Insititutul Agricol din Chisinau, Facultatea Pomicultură, viticultură şi legumărit, specialitatea-agronom

Activitatea de muncă:
07/2007 prezent – Primar Mihăileni
IX -2003/07-2007 Director – executiv AEÎC din Mihăileni
2005-07/2007 Formator în cadrul Programului de dezvoltare
Participativă a Comunităţilor
2003-2005 Consultant ACSA
1999-IX/2003 Preşedinte AEÎC din Mihăileni
1990-1999 Primar în s.Mihăileni
1989-1990 Agronom în colhozul ,,Biruitorul” Rîşcani
1987-1988 Agronom-şef colhozul ,,Drujba” Orhei
1985-1986 Agronom principal Sovietul colhozurilor Orhei
1982-1985 Agronom sovhozul ,,Nistru” Orhei

Limbi moderne: Engleza (citesc şi scriu cu dicţionar)

Experienţă :

În 1998 am fondat două ONG-uri în satul Mihăileni

În 1999 cu ajutorul membrilor ONG ,,CEVAPE Semănătorul” am fondat sinestătător AEÎC, care astăzi întruneşte 920 membri.

În anul 2001 ,cu susţinerea Institutului de Management din Chişinău şi Ministerul Agriculturii, am deschis Centrul de Extensiune la nivel local în s. Mihăileni, care astăzi este un component al ACSA.

În 2001 am fost coordonator de proiect şi am implementat proiectul ,,Întrunirea şi asistenţa fermierilor privaţi la crearea a trei cooperative de întreprinzător”, finanţat de Fundaţia Soros-Moldova.

În 2002-stagiere 20 zile SUA în cadrul programului ,,Community Connections”, program profesional-creditarea în agricultură.

În 2003 am creat Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor la liceul ,,Eugen Coşeriu” din s. Mihăileni.

În 2004 cu suportul Centrului Contact or. Bălţi am organizat şi petrecut două seminare ,,Planificarea strategiei de dezvoltare social-economică a satului pe 5 ani” şi ,,Redactarea cererii de finanţare”.
Din 2005 am activat ca formator în cadrul programului de Dezvoltare Participativă a Comunităţilor (CPP).