Biografie

Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume Prenume: VALERIAN CECAN
Adresă: MD 5626, s. Mihăileni, r. Rîșcani, R. Moldova
Telefon: +37325676236, Mobil: +37367686811
Fax: +37325676238
E-mail: vcecan@mail.ru

Naţionalitate: moldovean

Data naşterii: 28 noiembrie 1959

Sex: masculin

Locul de muncă vizat: Primăria s. Mihăileni r. Rîșcani
Funcția: Primar

Experienţa profesională

Perioada 2007- prezent – Primar s. Mihăileni
Funcţia sau postul ocupat 2005-2007 – Formator CPP
2003-2005 – Consultant ACSA
2003-2007 – Director Executiv AEI „Mihăileni”
1999-2003- Președinte al Consiliului AEI „Mihăileni
1990-1999 – Primar s. Mihăileni
1989-1990 – Agronom în colhozul ‚ Biruitorul Rîșcani
1987-1988 –Agronom șef colhozul „Drujba” Orhei
1985-1986 – Agronom principal Sovietul colhozurilor Orhei
1982-1985 – Agronom sovhozul „Nistru” Orhei

Educaţie şi formare

Perioada: 1977-1982
Calificarea / diploma obţinută: Specialitatea-agronom
Competenţe profesionale dobândite: Facultatea de pomicultură,viticultură și legumărit
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Institutul Agricol din Chișinău

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă: Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e): Rusa,
Autoevaluare: Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european: Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleza engleza: Cu dictionar

Competenţe şi abilităţi sociale: Sociabil

Competenţe şi aptitudini organizatorice: Bun organizator, lider, manager

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului operare calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet

EXPERIENȚĂ

Informaţii suplimentare: 1988 – Fondarea a doua ONG-uri în s. Mihăileni
1999 – Fondarea AEÎ Mihăileni
1999 – Participarea la implementarea Proiectului Național „Pamânt” în s.Mihăileni
2001 – cu susuținerea Institutului de Mangement din Chișinău – deschiderea Centrului de Extensiune locală, un componenta al ACSA
2001 – coordonator de proiect și implementator al proiectului „Instruirea și asistența fermierilor privați la crearea a trei Cooperative de întreprinzători” finanțat de Fundația SOROS – Moldova
2002 – stagiere 20 zile în SUA în cadrul Programului „Community Connections”, program profesional în creditarea în agricultură
2003 – crearea Asociației Obștesti a Părinților ș Pedagogilor la liceul „Eugen Coșeriu” din s. Mihăileni
2004 – cu suportul Centrului CONTACT or. Bălți am organizat și petrecut două seminare:
„ Planificarea strategiei de dezvoltare social-economica a satului pe 5 ani”,
„Redactarea cererii de finanțare”
2005 – am activat ca Formator în Programul „Dezvoltare participativa a comunităților (CPP)”
2007-2022 – primar în satul Mihăileni, r. Rîșcani

2016-2022 – Implementarea diferitor proiecte în comunitate.