Anunţuri

AVIZ

Duminica 28 Mai, în satul Mihăileni, r-l Rîşcani va avea loc „Festivalul Covorului Naţional” ediţia a III-a. Vă invităm şi vă aşteptăm cu drag, începutul 10:00.

 

 

 

 

 

Comunicat Informativ

Cu privire la iniţierea parteneriatului public – privat în „Reparaţia sanatoriului Salvia”

 

1. Intenţia de stabilire a unui raport de parteneriat public – privat (PPP), precum şi obiectivul acestuia.

Consiliul sătesc Mihăileni, r-ul Rîşcani, intenţioneză să stabilească un raport de PPP cu un investitor privat, obiectul căreia constă în renovarea, utilarea, finanţarea şi operarea sanatoriului „Salvia” sub Centru de diagnostică şi reabilitare a populaţiei şi a fabricii de apă minerală.

2. Denumirea parteneriatului public – Consiliul sătesc Mihăileni, r-ul Rîşcani

3. Descrierea obiectului şi obiectivul parteneriatului public-privat, indicarea ariei geografice de amplasare a acestuia. Redeschiderea sanatoriului „Salvia”sub Centru de diagnostică şi reabilitare a populaţiei şi producerea apei minerale:

Obiectivul PPP este utilizarea eficientă a patrimoniului public prin atragerea investiţiilor. Obiectivul specific al PPP este renovarea, utilarea, finanţarea şi operarea sanatoriului „Salvia” sub Centru de diagnostică şi reabilitare a populaţiei şi a fabricii de apă minerală naturală prin crearea PPP. Adresa geografică a PPP este s.Mihăileni, r-ul Rîşcani.

4. Durata parteneriatului public-privat – Conform ofertei cîştigătoare dar nu poate depăşi 50 ani.

5. Informaţia despre procedurile de selectare a partenerului privat. 

Ofertantul cîştigător va fi selectat de către Comisia de selectare a parteneriatului privat, în baza criteriilor formulate în cererea de ofertă pentru proiectul „Reparaţia sanatoriului „Salvia” din s. Mihăileni, r-ul Rîşcani”. Procedurile de selectare a partenerului privat sunt descrise în caietul de sarcini şi prevede concursul de selectare într-o singură etapă.

6. Informaţia despre modalitatea obţinerii documentaţiei de concurs.

 Tel: 0256-76-236;   fax: 0256-76-238